ATENCIÓ AL CLIENT

Dill - Div: 9h - 19h
Dissabtes i festius només urgències
(0034) 636 76 69 22 -  647 75 80 12

Registrar-se

*

*

*

*

*

*

No recordes la teva contrasenya?

*

2.0 Travel Work

2.0 Travel Work

L'empresa TRAVEL WORK va decidir externalitzar les tasques de comunicació i màrqueting contractant els serveis de la nostra agència. Així doncs, va delegar les tasques de marketing digital entre d'altres accions. 

  Manteniment
  • Creació del Pla de Marketing
  • Creació i manteniment de Xarxes Socials
  • Revisió i elaboració d'un rapport setmanal de control
  • Disseny
  • Elaboració i gestió de newsletter mensual
  • Promocions i manteniment de BBDD
  • Gestió de les incidències 
  • ...

 

TOP