ATENCIÓ AL CLIENT

Dill - Div: 9h - 19h
Dissabtes i festius només urgències
(0034) 636 76 69 22 -  647 75 80 12

Registrar-se

*

*

*

*

*

*

No recordes la teva contrasenya?

*

2.0 Tecno Peu

2.0 Tecno Peu

La clínica podològica referent a Cerdanyola del Valès ens va demanar ajuda per organitzar les accions de marketing de la clínica. 

  Manteniment
  • Elaboració d'un Pla de Marketing
  • Formació del personal de la clínica
  • Creació i manteniment de xarxes socials
  • Propostes de millora
  • Gestió de contactes a BBDD
  • Disseny i redacció de continguts
  • Contactes amb premsa
  • ...

 

TOP