ATENCIÓ AL CLIENT

Dill - Div: 9h - 19h
Dissabtes i festius només urgències
(0034) 636 76 69 22 -  647 75 80 12

Registrar-se

*

*

*

*

*

*

No recordes la teva contrasenya?

*

2.0 Safer-Tech

2.0 Safer-Tech

Després de crear i publicar la nova web de la companyia ens vam disposar a crear i gestionar l'estratègia de comunicació digital. 

  Manteniment
  • Redacció del Social Media Plan
  • Creació de Xarxes Socials i manteniment
  • Confecció i gestió de newsletters periòdiques
  • Elaboració d'un rapport mensual de seguiment
  • Disseny
  • Redacció d'articles temàtics
  • Presència en fòrums i blogs sectorials
  • ...

 

TOP