ATENCIÓ AL CLIENT

Dill - Div: 9h - 19h
Dissabtes i festius només urgències
(0034) 636 76 69 22 -  647 75 80 12

Registrar-se

*

*

*

*

*

*

No recordes la teva contrasenya?

*

2.0 QGuay Park

2.0 QGuay Park

El client ens va demanar ajuda per a impulsar la comunicació i arribar a nous públics. Per aconseguir aquests objectius vàrem destinar part dels nostres efectius a treballar durant unes hores a la setmana a les instal·lacions del client, redactant el Pla de Marketing, mantenint la comunicació digital, control, reunions periòdiques... 

  Manteniment
  • Redacció de continguts
  • Millores web i altres gestions
  • Creació i manteniment de Xarxes Socials 
  • Presència física a les instal·lacions per a cobrir esdeveniments
  • Revisió i manteniment SEO 
  • ...

 

TOP