ATENCIÓ AL CLIENT

Dill - Div: 9h - 19h
Dissabtes i festius només urgències
(0034) 636 76 69 22 -  647 75 80 12

Registrar-se

*

*

*

*

*

*

No recordes la teva contrasenya?

*

2.0 Plantillas Deportivas

2.0 Plantillas Deportivas

La clínica Plantillas Deportivas Ianes ha crescut al nostre costat. Durants anys hem gestionat la comunicació de la clínica. 

  Manteniment
  • Pla de Marketing
  • Redacció de continguts
  • Cerca de patrocinis
  • BBDD d'esportistes i col·laboradors
  • Millores web
  • Creació i manteniment de Xarxes Socials
  • Participació en fòrums i blogs del sector
  • Contactes comercials amb diferents esdeveniments esportius
  • Creació i disseny de vinils
  • Convocatòries de premsa
  • ...

 

TOP