ATENCIÓ AL CLIENT

Dill - Div: 9h - 19h
Dissabtes i festius només urgències
(0034) 636 76 69 22 -  647 75 80 12

Registrar-se

*

*

*

*

*

*

No recordes la teva contrasenya?

*

2.0 Jordi A. Jauset

2.0 Jordi A. Jauset

Aquest autor ens va demanar ajuda per a crear una BBDD de clients potencials on pugués oferir els seus serveis, com les conferències. Per això vàrem crear una estratègia comercial recolzada en el 2.0.

  Manteniment
  • Creació de l'estratègia comercial
  • Confecció de BBDD amb clients potencials
  • Tasques comercials
  • Dinamització de Xarxes Socials (Twitter y Facebook) 
  • Preparació d'un informe mensual de control
  • ...

 

TOP