ATENCIÓ AL CLIENT

Dill - Div: 9h - 19h
Dissabtes i festius només urgències
(0034) 636 76 69 22 -  647 75 80 12

Registrar-se

*

*

*

*

*

*

No recordes la teva contrasenya?

*

2.0 Diet Flash

2.0 Diet Flash

El client va externalitzar tota la comunitació digital contractant la nostra agència. Vàrem confeccionar un Pla de Marketing Digital, vam crear xarxes socials, confecció de dissenys, newsletter's, millores SEO...

  Manteniment
  • Pla de Marketing Digital
  • Disssenys
  • Redacció de continguts
  • Creació i manteniment de Xarxes Socials
  • Control i gestió d'algunes incidències de la botiga virtual
  • Reunionns periòdiques amb el client
  • ...

 

TOP